Kiváló tehetségpont

Bemutatkozás

A DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában működő Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola jelenleg 21 telephelyen működik. Ezek közül 12 az Észak-magyarországi régióban, 9 pedig a Dél-alföldi régióban található.

A Líra Zeneiskola 2007-től Kiválóra Minősített Alapfokú Művészeti Iskola

2014. évtől pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpont is.

A telephelyek nagy része hátrányos helyzetű térségben fekszik, így tanulóink között is magas a szociálisan hátrányos helyzetűek száma. Sajnos az évek folyamán sok tehetséges gyerek elkallódott, mivel ezeken a településeken zeneiskolák hiányában esélyük sem volt arra, hogy zenei tehetségüket, illetve képességeiket fejlesszék, utat nyitva így szegénysorból való kitörésre. A Líra Zeneiskola 2003 óta tölti be ezt a hiánypótló szerepet, lehetőséget adva a legszegényebb gyerekek részére is a térítési díjmentes, zenei tanulmányok folytatásához.

A Tehetségpont hatóköre és együttműködései

A tehetségpont fő célcsoportja a Líra Zeneiskola AMI 21 telephelyén illetve a környező településeken élő gyermekek, fiatalok. Ezek között a gyermekek között nagyon sok tehetséges gyermek van, közöttük olyanok, akik több területen is kiemelkedő képességekkel rendelkeznek.  Ezek a gyermekek szociokulturális helyzetükből adódóan nem kapják meg azt a háttértámogatást a szülőktől, amelynek segítségével támogatnák a tehetségük felszínre törését, kiteljesülését.

Az évek alatt telephelyeink száma bővült, tanulóink létszáma növekedett. Fenntartónknak és a pályázatoknak köszönhetően a növendékeink számára a szükséges hangszereket, kottákat díjtalanul tudjuk biztosítani.

Az együttműködő partnereink körének bővítésével célunk, a gyermekek lehetőségeinek növelése. Keressük a kapcsolatokat az oktatási-, kulturális intézményekkel, tehetségpontokkal, a térségi tehetségsegítő tanács partnereként és egyéb szervezetekkel, fiatalokkal, szülőkkel.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Az iskolánk honlapján folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk a tehetségpont információit, eseményeit.

A hagyománnyá vált háziversenyeink mellett regionális hangszeres találkozókat szervezünk, amelyek megerősítik, és kibővítik a zeneiskolák már meglévő kapcsolatrendszerét.

Szakemberek által kidolgozott eszközöket alkalmazunk a tehetségek azonosításához

Tehetségprojekteket indítunk be egyéni fejlesztési tervek elkészítésével.

További céljaink:

  • Tanácsadás helyszínen és Interneten egyaránt
  • Kapcsolatépítés a hazai és nemzetközi tehetségügyben érdekelt szervezetekkel
  • Tanfolyamok, konferenciák szervezése, lebonyolítása
  • Nyílt napok szervezése szülők/pedagógusok, érdeklődők számára
  • Tehetséggondozó tábor megvalósítása
  • Zenei műveltségi vetélkedők megszervezése általános iskolások számára
  • Szakmai kirándulások és tanulmányutak
  • Pedagógus továbbképzések

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Diplomás zenepedagógusaink, tehetségfejlesztő szaktanácsadóink, együttműködő partnereink, pszichológusok, külső szakértőink adják a biztos szakmai hátteret munkánkhoz.

A különböző akkreditált képzéseken való rendszeres és folyamatos részvételeinkkel biztosítjuk a fejlődést pedagógusainknak a különböző szakmai területek fejlesztéséhez, a teljesebb körű tehetséggondozáshoz.

Eredményesség és hatékonyság

Zenét oktató pedagógusaink a tanórákon egyéni fejlesztést végeznek, ahol kialakul egy kölcsönös bizalmi kapcsolat diák – tanár között. Folyamatos kapcsolata van a pedagógusnak a szülőkkel is, hiszen a zömében kisiskolás korban elkezdődő hangszer- és szolfézsórákra  a szülő hozza gyermekét. Kikerülhetetlen eleinte a kontakt, majd az évek alatt már bizalommá fejlődhet és a közös munka a gyermekért folyik.

Intézményünkben a tehetséges gyermekek különböző fejlesztő programokban történő beválogatása, elsősorban zenetanára javaslatára történik. Mivel az iskola létszáma igen magas, egy tanár több diákkal foglalkozik, tehát az összes tanítványát figyelembe véve emeli ki az általa javasoltakat. Nemcsak azok a diákok kerülhetnek be, akik versenyeredményekkel büszkélkedhetnek és bizonyítottak, hanem azok is, akik bizonyos okoknál fogva nem mérettettek meg még (önbizalomhiány, lámpaláz stb.), viszont kiemelkedő képességeik vannak. Beválogatási szempont, hogy a beválogatott gyermekeknek szüksége legyen a kiemelkedő képességeik speciális képzésére, hasznosítani is tudják a képzés nyújtotta lehetőségeket. Továbbá akik a legtöbbet profitálhatnak a programba kerüléssel. Ezek a javaslatok megfigyeléseken alapulnak, eredményeken. Fokozott figyelmet fordítunk a különleges csoportok tagjaira, szociális helyzetükre, eltérő kultúrájukra.

A tanórákat egészítjük ki a tehetséges gyermekekkel tervezett és a különböző formában megvalósított tehetséggondozó programokkal, amelyeknek zöme gazdagítás és gyorsítás.  A tehetséges gyermekekkel saját tehetségterületére fordítunk nagyobb figyelmet egyénre szabott foglalkozásokkal. Mindenképpen tanórán kívül tudjuk ezt megvalósítani: hétvégenként, illetve tanítási szünetekben ahol a lazító programoknak is teret adunk.

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ezek a tehetséges gyermekek nagyon örülnek a pluszfoglalkozásoknak, programoknak és élvezettel vesznek részt ezeken.

Sikeres versenyeredményeink mellett mi sem bizonyítja jobban a hatékonyságot, hogy gyermekeink közül az évek alatt többen is felvételt nyertek zenei irányú felsőbb oktatási intézményekben, konzervatóriumba.

Munkastílus

A hatékonyság fontos meghatározója a nyitottság, az elérhetőség és a személyes kapcsolat a gyerekekkel, szülőkkel, intézmények vezetőivel, pedagógusokkal, szakemberek-kel, segítőkkel.

A tehetséggondozás intézményünkben kiemelt szerepet tölt be már évek óta, hiszen a zene „művelése” eleve feltételez egyfajta érdeklődést a zene iránt, a gyermekben a hajlamot az effajta tudásra, élményre, élvezetre. Itt nekünk, pedagógusoknak kell azt észrevenni, milyen minőségű milyen mélységű az a képesség, amivel találkozunk. Mennyire lehet fejleszteni azt, milyen ütemben, van e „határa” az adott képességnek vagy szinte nincs.

Ezért is van nagy szerepe pedagógusainknak a tehetséggondozásban, akik számára nagy kihívást jelent a szociális problémák, a sokszor ingerszegény családi környezet visszahúzó erejének kompenzálása. Az egyéni zeneórák lehetővé teszik a személyes kapcsolatok elmélyülését, a „mester – tanítvány” kapcsolat kialakulását. A tanár szerepe ilyenkor felértékelődik, példaképpé lép elő, ami nagy felelősséget jelent, mert ebben a szerepben már a gyermek további pályáját befolyásolhatja.

A megfelelő motiváltság hiányában sajnos sokan kimaradnak a zenetanulásból. Talán maga a gyermek sem tudja, hogy tehetséges, ha nem kap külső bátorítást, támogatást. A tehetségpont létrehozásának a célja is az volt, hogy “testközelbe” hozzuk az igényes zenét és magukat a hangszereket is. Célunk, hogy az iskolákkal, településekkel, összehangolva folytassuk a tehetségek felkutatását, illetve a zenei nevelésbe való bevonásukat az esélyegyenlőség biztosításával.

Megpróbálunk minden segítséget megadni a rászoruló fiataloknak. Az előkészületeknél arra törekszünk, hogy számukra vonzóvá tegyük a hangszertanulást, és – amellett, hogy a népi kultúrájuk megőrzésére biztatjuk – bevonjuk őket a klasszikus zene európai örökségébe is.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

2007-ben kiválóra minősített tehetségpont

2007-ben kiválóra minősített tehetségpont